Kouwer Installatietechniek
Heeft u vragen035 - 582 24 11 Sterkin - Erkend Installateur OK CV

>>>Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De installateur voert éénmaal per jaar onderhoud/inspectie uit aan de Cv-ketel van opdrachtgever, conform de richtlijnen van de fabrikant. Hierbij wordt de cv-installatie zo nodig bijgevuld en ontlucht (overige installatiedelen, zoals radiatoren, vallen hierbuiten).
   
 • Het verhelpen van storingen in de Cv-ketel geschiedt onder de volgende voorwaarden;
  De installateur is het gehele jaar, 24 uur per dag bereikbaar voor storingen. De installateur tracht de storingen naar alle redelijkheid en billijkheid zo snel mogelijk te verhelpen. Storingen gemeld voor 10.00 uur worden diezelfde dag verholpen.
   
 • Storingen ontstaan door gebreken in de kamerthermostaat, levering van gas, water, elektra en een te lage cv-druk vallen buiten alle abonnementsvormen.
   
 • Het verhelpen van storingen wordt gedaan tegen de geldende tarieven, opgebouwd uit voorrijkosten en uurtarief, mits van toepassing op uw abonnement. Genoemde bedragen zijn exclusief de eventueel gebruikte materialen/onderdelen.
   
 • Voor het periodiek onderhoud worden geen voorrijkosten en uurtarief berekend, voor zover dit onderhoud plaats vindt binnen ’t Gooi en de gemeenten Eemnes, Soest, Baarn, Amersfoort, Bilthoven/De Bilt, Nieuwegein, Almere en Lelystad.
   
 • Materiaalkosten zijn bij geen van onze abonnementen inbegrepen.
   
 • Geconstateerde gebreken en storingen worden door de installateur aan de opdrachtgever gemeld. Defecte onderdelen worden pas na prijsopgave door de installateur en vervolgens na opdracht van de opdrachtgever vervangen.
   
 • De installateur neemt ieder jaar contact op met de opdrachtgever voor het plannen van het periodiek onderhoud.
   
 • De abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De contractperiode bedraagt één jaar en vangt aan na ontvangst van het abonnementsgeld.
   
 • Na afloop van de contractperiode wordt het contract stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
   
 • Deze verlenging is niet van toepassing indien één der partijen schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.
   
 • De opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van de Algemene voorwaarden van Kouwer Installatietechniek te Huizen zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Alkmaar op 09-09-2010 onder depotnummer 189/2010. U kunt onze Algemene voorwaarden terugvinden op onze website www.kouwer-installatietechniek.nl  of een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

 

 

 

Nu op Twitter

Ook wij van #Kouwer nemen de nodige maatregelen in acht in het belang van uw en onze #gezondheid #Coronatwitter.com/i/web/status/1…

Ook wij van #Kouwer nemen de nodige maatregelen in acht in het belang van uw en onze #gezondheid #Coronatwitter.com/i/web/status/1…

Neem contact op via WhatsApp